Author's posts

Płytki betonowe chodnikowe układanie krok po kroku

Roboty te wymagają w pierwszej kolejności dokonanie wielu czynności przygotowawczych. 

Płytki betonowe to materiały odporne na mróz, ścieranie i naprężenia różnego rodzaju. Dodatkowym atutem płytki betonowej chodnikowej jest jej estetyczny i atrakcyjny wygląd zewnętrzny, a ponadto różnorodność kolorystyczna i bogate wzornictwo. Tak więc mamy w sprzedaży płytki betonowe o wzorach z kołami, chmurkami, kwadratami i innymi wymyślnymi elementami. Najbardziej popularne płytki to płytki betonowe chmurka Te wszystkie elementy powodują, że płytki betonowe pomału wypierają tak popularną kostkę brukową, a zarazem monotonną i wszędzie się powtarzającą.

Nasze produkty dostępne na stronie www.posadzki-centrum.pl

Układanie płytki betonowe powinno się zacząć się od ustalenia jakie przeznaczenie będzie miała nasza przyszła powierzchnia. Czy to będą zwykłe ścieżki i chodniki w naszym ogrodzie, podjazd do garażu czy po prostu wjazd na posesję. Od funkcji i przeznaczenia naszej powierzchni zależy bardzo wiele czynników jej montażu dlatego tak ważne jest wykonanie naszego projektu oczywiście na nasze potrzeby. Projekt wykonania nawierzchni z płytek betonowych zaoszczędzi nam wielu błędów które możemy popełnić, a także zaoszczędzi nam wiele czasu.

Dlatego też jeśli będziemy wykonywać zwykły chodnik lub ścieżkę w ogrodzie grubość naszej płytki betonowej będzie mogła mieć 2,5-3cm. Natomiast jeśli to będzie podjazd lub nawet wjazd na posesję to grubość naszych płytek betonowym powinna posiadać już min. 4cm a najlepiej 5cm.

Zaczynamy montaż płytki betonowej

Korytowanie gruntu pod montaż powierzchni z płytek betonowych

Jeśli już mamy nasz projekt wykonania nawierzchni z płytki betonowej zabieramy się do pracy. W pierwszej kolejności musimy dokonać korytowania naszej nowej nawierzchni. Jest to czynność polegająca na zebraniu wierzchniej warstwy gruntu rodzimego na odpowiednią głębokość. Możemy wykonać ten etap ręcznie lub mechanicznie. Wszystko zależy jaką powierzchnię musimy wykorytować. Grubość warstwy jaką usuwamy powinna być taka aby wszystkie nasze warstwy zmieściły się, a nasza ostatnia warstwa czyli ułożone płytki betonowe licowały z pozostałą częścią naszych powierzchni. Najczęściej korytuje się na głębokość 20-40cm.

Wykonanie podbudowy powierzchni z płytek chodnikowych

Mamy już wykonane korytowanie. Dno naszej wykorytowanej powierzchni musimy wyrównać. Możemy przystąpić do układania warstw podbudowy naszego chodnika lub podjazdu z płytek betonowych. Podbudowę wykonujemy z kruszywa grubego, które układamy na dnie naszego wykopu a następnie ubijamy mechanicznie inaczej mówiąc wykonujemy stabilizację podbudowy. W tym miejscu musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeśli chcemy aby nasza podbudowa miała gr. 20cm. To musimy nasypać grubszą warstwę o 20% gdyż w czasie stabilizacji nasza warstwa ulega zmniejszeniu objętości. Grubość naszej podbudowy na wykonanie np. podjazdu do garażu z płytek betonowych powinna wynosić średnio 20cm. Jeśli natomiast będzie to chodnik z płytek betonowych wystarczy podbudowa o grubości ok. 10cm.

Jeśli podbudowa jest już wykonana przystępujemy do układania ograniczeń naszej nawierzchni z płytek betonowych. Jest to o tyle ważne że wykonana powierzchnia jeśli nie będzie miała punktu oparcia może nam się obsuwać. W tym celu posłużą nam krawężniki ogrodowe lub inaczej nazywając obrzeża trawnikowe.
Aby prawidłowo osadzić nasze krawężniki lub obrzeża trawnikowe należy wyznaczyć oś linii w jakiej będą one zamontowane. Po wyznaczeniu osi naszego ograniczenia robimy mały wykop i wsypujemy zaprawę cementową półsuchą lub suchą. Następnie układamy w osi nasze krawężniki lub obrzeża trawnikowe i poziomujemy je poziomicą. Po ich ułożeniu obsypujemy boki zaprawą również suchą lub półsuchą i polewamy wodą aby zaprawa zaczęła wiązać.

Aktualnie mamy już wykonaną podbudowę wraz z ograniczeniem krawężnikami. Teraz aby wykonać montaż naszych płytek betonowych powinniśmy wykonać podsypkę.
Podsypkę wykonujemy z drobnych odsiewek kamiennych, docelowa grubość warstwy tego materiału powinna wynieść ok. 3-5 cm.

Podsypka ma za zadanie mocno osadzić każdą płytkę betonową. Dlatego po wysypaniu podsypki należy ją wyrównać, najlepiej drewnianą łatą lub zwykłą deską ale nie ubijać. Niektórzy radzą wykonywać podsypkę z materiału piaskowo-cementowego, jednak tego typu materiał utrudnia później wszelkie prace remontowe.

Jeśli podsypka jest już wykonana i wyrównana zabieramy się do układania naszych płytek betonowych. Teraz nasza praca jest już dosyć prosta. Układamy tylko płytki betonowe jedna obok drugiej lekko pobijając młotkiem gumowym jeśli nasza płytka za bardzo wystaje. Jeśli jest za nisko dodajemy w tym miejscu trochę podsypki z piasku i lekko pobijamy młotkiem gumowym.

Mamy wszystkie płytki betonowe już ułożone. Naszą nową powierzchnię należy teraz utrwalić. W tym celu sypiemy piasek na całą powierzchnię i wmiatamy np. miotłą ze sztywnym włosiem w szczeliny pomiędzy naszymi płytkami betonowymi. Zabieg powtarzamy kilkakrotnie dotąd aż piasek nie wypełni wszystkich szczelin i spoin pomiędzy naszymi ułożonymi płytkami chodnikowymi.

posadzki przemysłowe i ich zastosowanie

             Posadzki przemysłowe wykorzystywane są w różnego rodzaju halach magazynowych, centrach, chłodniach, fabrykach itd.

Tak naprawdę obecność posadzki przemysłowej w takich pomieszczeniach jest czymś zupełnie oczywistym i nikt nie zwraca na nie uwagi, dopóki nie okazuje się, że przestaje ona spełniać stawiane jej wymagania i generuje dość wysokie koszty, spowodowane koniecznością napraw. Dlatego nasi specjaliści zwracają uwagę, na fakt, że niezwykle istotne jest odpowiednie zaplanowanie, a potem wykonanie posadzki przemysłowe

posadzki przemysłowe najważniejszy element budynku

Posadzki przemysłowe wykorzystywane są w różnego rodzaju halach magazynowych, centrach, chłodniach, fabrykach itd.

O czym należy pamiętać wykonując posadzki przemysłowe?

           Wykonując posadzki przemysłowe należy przetestować ich obciążenia, jak również powinny wykazywać stosowną odporność na ścieranie (jest ona zależna od rodzaju przeznaczenie posadzek). Ponadto muszą być odporne na zniszczenia oraz funkcjonalne jak również szczelne, aby nie przeniknęła przez nie woda.

Nasza firma wykonuje takie posadzki w oparciu o nowoczesny sprzęt i sprawdzone technologie. Sukces zawdzięczamy również stosowaniu najwyższej jakości materiałów budowlanych. Ponadto wiedza naszych profesjonalistów pozwala stosować sprawdzone rozwiązania, które będę funkcjonalne przez wiele lat.

Szczególnie istotne z punktu widzenia wytrzymałości są metody wykończenia wierzchniej warstwy posadzki przemysłowej. To one w szczególności narażone są na uszkodzenia mechaniczne oraz nieustanne ścieranie jak i różnego rodzaju czynniki, również kontakt z substancjami chemicznymi. Ponadto istotne jest aby oprócz funkcji ochronnej, która jest podstawowa była także estetyczna, a w razie konieczności pełniła role dekoracyjną.
Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie powierzchni posadzki betonowej. Niezabezpieczona jest narażona na ścieranie, kontakt z równego rodzaju cieczami, które będą w nią wnikać itp. w konsekwencji doprowadza to do zniszczenia posadzki. Najczęściej stosowanym systemem zabezpieczeń jest zatarcie powierzchni posadzki materiałami mineralnymi oraz w następnym etapie zabezpieczenie jej substancjami polimerowymi.

 

posadzki plan zapewnienia jakości

Niniejszy plan zapewnienia jakości ma na celu zaplanowanie kolejnych czynności roboczych które w rezultacie pomogą wykonać posadzki przemysłowe na przedmiotowym obiekcie zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami.

1. Posadzki Przemysłowe – Podłoże

Przed przystąpieniem do wykonania posadzki zostanie dokonany odbiór podłoża w celu dopuszczenia do dalszych prac posadzkarskich. W tym celu niezbędne są następujące dokumenty:

 • Protokół Wyniku Pomiarów Zagęszczenia Podłoża– pomiary z badań zagęszczenia podłoża-wykonuje Wykonawca podbudowy
 • Operat Niwelacji Podbudowy-podłoża pod nowe posadzki

2. Sposób wykonania posadzki przemysłowej utwardzanej powierzchniowo

Kolejnym krokiem po dokonaniu pozytywnego odbioru podłoża posadzki jest przystąpienie do wykonania prac posadzkarskich. Wykonawstwo będzie się odbywać w trzech etapach. Każdy etap-fragment robót będzie zakończony stykiem roboczym , a łączony z kolejnym fragmentem metodą dyblowania tj. łączenia dwóch płyt posadzki za pomocą dybli z prętów zbrojeniowych. Ma to na celu uzyskanie monolitycznej konstrukcji posadzki.Wykonywane etapy będą w polach które jednocześnie będą nawami hali przemysłowej.

wykonanie dolnej izolacji przeciwwilgociowej 1x folia budowlana czarna 0,2mm.

Wykonanie oddylatowania ścian, słupów i innych elementów konstrukcyjnych od posadzki za pomocą specjalnej pianki dylatacyjnej

3. Technologia wykonania posadzki przemysłowej w technologii dst :

 • wykonanie dolnej izolacji przeciwwilgociowej 1x folia budowlana czarna 0,2mm.
 • Wykonanie oddylatowania ścian, słupów i innych elementów konstrukcyjnych od posadzki za pomocą specjalnej pianki dylatacyjnej

Uwaga: w miejscach wykonania instalacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z fundamentów pod maszynami dozbraja się siatką z prętów fi12 (pręty co 12cm) oraz prętów fi6 (pręty co 15cm)
Ponadto będzie wykonane dozbrojenie naroży fundamentów belkami zbrojeniowymi w celu wyeliminowania sił ścinających.

 • rozłożenie betonu klasy B-25 wraz z włóknem stalowym na izolowanym podłożu wraz z
  poziomowaniem rozkładanej warstwy betonu za pomocą niwelatora laserowego.
 • wibrowanie rozkładanej warstwy betonu wibratorem wgłębnym w celu równomiernego rozłożenia się w nim włókiem stalowych
 • rozłożenie utwardzacza na wypoziomowanej powierzchni wylanej posadzki przemysłowej a następnie wtarcie go w powierzchnię betonu.
 • mechaniczne nacięcie dylatacji skurczowych i pełnych w wykonanej posadzce.
 • dokonanie pielęgnacji utwardzonej posadzki w postaci rozłożenia foli izolacyjnej.
 • wypełnienie naciętych dylatacji materiałami dylatacyjnymi. Można tę czynność wykonać po 28
  dniach od momentu zakończenia posadzki.
 • wykonanie czynności kosmetycznych takich jak wycięcie wystającej pianki
  przy ścianach ,słupach itp.

4. Sposób badania betonu wbudowywanego w posadzki przemysłowe

W celu sprawdzenia czy wykonana posadzka będzie posiadać założone parametry wytrzymałościowe należy sprawdzić czy wbudowany beton posiada zakładaną wytrzymałość. W tym celu będą wykonywane na budowie z każdej partii betonu jego próbki które następnie po 28 dniach będą poddawane wszelkim niezbędnym badaniom w warunkach laboratoryjnych tj. sprawdzenie odporność na siły ściskania, rozciągania, skręcania i inne. Badania takie wykonuje uprawnione laboratorium za zlecenie producenta dostarczonego betonu. Wyniki badań próbek betonu są załącznikiem do dokumentów Technicznego Odbioru Przedmiotowej Posadzki Przemysłowej wraz z atestami zastosowanego utwardzacza oraz włókien stalowych – więcej o sposobie badania betonu w kolejnym artykule

5. Dylatacje posadzki przemysłowej tj. szczeliny przeciwskurczowe

Po wykonaniu posadzki zostaną nacięte dylatacje :
– skurczowe – w polach 36m/2 – w osiach hali
– pełne – nacięte w osiach naw hali

6. Zacieranie powierzchni posadzki przemysłowej

Po zakończeniu rozkładania poziomowanej warstwy betonu posadzki należy w odpowiednim momencie rozpocząć rozkładanie utwardzacza mineralnego i mechaniczne wtarcie go w powierzchnię betonu. Zacieranie posadzki odbywa się za pomocą spalinowych zacieraczek. Moment rozpoczęcia zacierania jest jednym z najważniejszych etapów wykonawczych posadzki. Czas rozpoczęcia zacierania jest takim w którym nastąpił już proces początkowego wiązania warstwy rozłożonego betonu, a nie został ten proces zakończony(początkowy) co pozwala na powiązanie się tego betonu z utwardzaczem i stworzenie integralnej powierzchni posadzki.

UWAGA: czas rozpoczęcia zacierania zostanie określony przez wykwalifikowany nadzór i kadrę kierowniczą.

7. Urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania posadzki przemysłowe :

W celu prawidłowego wykonania przedmiotowej posadzki przemysłowej będzie zastosowany niezbędny sprzęt i urządzenia:

 • zacieraczki spalinowe samojezdne o średnicy talerzy i łopatek – 90 do 120cm. – 3szt.
 • zacieraczki ręczne spalinowe – o średnicy talerzy i łopatek – 60 do 90cm.
 • elektryczny wibrator wgłębny wraz z buławami oraz spalinowa łata wibracyjna
 • urządzenia pomiarowe: niwelatory optyczny oraz laserowy, łaty, poziomice.