posadzki przemysłowe i ich zastosowanie

             Posadzki przemysłowe wykorzystywane są w różnego rodzaju halach magazynowych, centrach, chłodniach, fabrykach itd.

Tak naprawdę obecność posadzki przemysłowej w takich pomieszczeniach jest czymś zupełnie oczywistym i nikt nie zwraca na nie uwagi, dopóki nie okazuje się, że przestaje ona spełniać stawiane jej wymagania i generuje dość wysokie koszty, spowodowane koniecznością napraw. Dlatego nasi specjaliści zwracają uwagę, na fakt, że niezwykle istotne jest odpowiednie zaplanowanie, a potem wykonanie posadzki przemysłowe

posadzki przemysłowe najważniejszy element budynku

Posadzki przemysłowe wykorzystywane są w różnego rodzaju halach magazynowych, centrach, chłodniach, fabrykach itd.

O czym należy pamiętać wykonując posadzki przemysłowe?

           Wykonując posadzki przemysłowe należy przetestować ich obciążenia, jak również powinny wykazywać stosowną odporność na ścieranie (jest ona zależna od rodzaju przeznaczenie posadzek). Ponadto muszą być odporne na zniszczenia oraz funkcjonalne jak również szczelne, aby nie przeniknęła przez nie woda.

Nasza firma wykonuje takie posadzki w oparciu o nowoczesny sprzęt i sprawdzone technologie. Sukces zawdzięczamy również stosowaniu najwyższej jakości materiałów budowlanych. Ponadto wiedza naszych profesjonalistów pozwala stosować sprawdzone rozwiązania, które będę funkcjonalne przez wiele lat.

Szczególnie istotne z punktu widzenia wytrzymałości są metody wykończenia wierzchniej warstwy posadzki przemysłowej. To one w szczególności narażone są na uszkodzenia mechaniczne oraz nieustanne ścieranie jak i różnego rodzaju czynniki, również kontakt z substancjami chemicznymi. Ponadto istotne jest aby oprócz funkcji ochronnej, która jest podstawowa była także estetyczna, a w razie konieczności pełniła role dekoracyjną.
Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie powierzchni posadzki betonowej. Niezabezpieczona jest narażona na ścieranie, kontakt z równego rodzaju cieczami, które będą w nią wnikać itp. w konsekwencji doprowadza to do zniszczenia posadzki. Najczęściej stosowanym systemem zabezpieczeń jest zatarcie powierzchni posadzki materiałami mineralnymi oraz w następnym etapie zabezpieczenie jej substancjami polimerowymi.