Category: posadzki technologie

Slid Art Posadzki przemysłowe w domach i mieszkaniach

Posadzki Przemysłowe w domach i mieszkaniach

     Wciąż szukamy nowych rozwiązań w wykańczaniu naszych domów i mieszkań. W ostatnich latach bardzo popularnym rozwiązaniem stało się wykańczanie wnętrz w tzw. „surowym stylu” lub wręcz stylu przemysłowym. Jednym z popularnych elementów w naszych domach wykonywanych w stylu przemysłowym są posadzki i ściany. Inwestorzy mają przesyt materiałów ogólnie dostępnych typu panele, deski, płytki. Dlaczego? Ponieważ one są wszędzie.

     Osoby bardziej wymagające przeszukują Internet wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu nowych rozwiązań między innymi na posadzki. Czy jest to brak gustu i estetyki że chcemy posadzki przemysłowe w naszych mieszkaniach?. Nie. Wręcz odwrotnie. Jest to próba kształtowania niebanalnej przestrzeni wygodnej w użytkowaniu. Stąd też pojawiło się upodobanie i przychylność do posadzki przemysłowej w naszych wnętrzach, oraz wzrastająca popularność posadzek przemysłowych w domowych zaciszach.

SLID ART to cienkowarstwowe, eleganckie mineralne posadzki dekoracyjne

Posadzki cienkowarstwowe jako przemysłowa posadzka w domu

Ale jest jeden problem. A mianowicie posadzki przemysłowe są trudne do wykonania w pomieszczeniach typu dom jednorodzinny czy mieszkanie. Powodem jest technologia wykonania, gdyż posadzki przemysłowe wykonywane są jako posadzki betonowe z betonu min. B 25 produkowanego przez Betoniarnie, które są następnie zacierane z posypką mineralną. Pierwszą trudnością jest dostarczenie betonu w miejsce wbudowania, gdyż najczęściej są to domy jednorodzinne lub wręcz mieszkania w blokach i w takich przypadkach podanie betonu najczęściej powinno się odbyć za pośrednictwem pompy do betonu.

Ale jest i drugi chyba większy problem w wykonaniu posadzki przemysłowej w w.w obiektach. Problemem tym jest zacieranie posadzki. Aby wykonać posadzkę przemysłową należy ja zacierać zacieraczkami mechanicznymi spalinowymi i tutaj pojawia się szereg przeszkód:

 • spaliny pochodzące z zacieraczek spalinowych
 • zbyt mała powierzchnia pomieszczeń – najmniejsza zacieraczka posiada średnicę 60cm.
 • hałas który może bardzo przeszkadzać mieszkańcom
 • transport zacieraczek w miejsce wykonania posadzki przemysłowej

Wyżej wymienione trudności powodują, że wykonanie posadzki przemysłowej w pomieszczeniach mieszkalnych staje się wręcz nie wykonalne.

Ale czy to sprawia, że nie ma innych rozwiązań ?

Oczywiście, że nie.

Pojawią się wiele rozwiązań wiodących producentów materiałów i chemii budowlanej aby takie właśnie utrudnienia i przeszkody eliminować. Taką Firmą jest pewnie znana wszystkim Firma Cemex Polska. Opracowali oni cienkowarstwowy system posadzki przemysłowej na powierzchnie mieszkalne pod nazwą SLID ART

Slid Art Oszczędność energii na ogrzewania podłogowe

Slid Art to nieograniczone możliwości aranżacji wnętrz

Posadzki Dekoracyjne SLID ART

Posadzki przemysłowe  SLID ARTto posadzki, które są wykonywane na podłożach betonowych, cementowych, jastrychach a także wyllewkach anhydrytowych. To system wielowarstwowy, nie wymagający zacierania powierzchni a jedynie szlifowania na pewnym etapie wykonawczym. Aby uzyskać posadzkę w pełni satysfakcjonującą należy wykonać pełny system o grubości 2-4mm.

Więcej informacji o systemie posadzki Slid Art znajdziecie Państwo na naszej niniejszej stronie

w zakładce posadzki dekoracyjne Slid Art

posadzki przemysłowe i ich zastosowanie

             Posadzki przemysłowe wykorzystywane są w różnego rodzaju halach magazynowych, centrach, chłodniach, fabrykach itd.

Tak naprawdę obecność posadzki przemysłowej w takich pomieszczeniach jest czymś zupełnie oczywistym i nikt nie zwraca na nie uwagi, dopóki nie okazuje się, że przestaje ona spełniać stawiane jej wymagania i generuje dość wysokie koszty, spowodowane koniecznością napraw. Dlatego nasi specjaliści zwracają uwagę, na fakt, że niezwykle istotne jest odpowiednie zaplanowanie, a potem wykonanie posadzki przemysłowe

posadzki przemysłowe najważniejszy element budynku

Posadzki przemysłowe wykorzystywane są w różnego rodzaju halach magazynowych, centrach, chłodniach, fabrykach itd.

O czym należy pamiętać wykonując posadzki przemysłowe?

           Wykonując posadzki przemysłowe należy przetestować ich obciążenia, jak również powinny wykazywać stosowną odporność na ścieranie (jest ona zależna od rodzaju przeznaczenie posadzek). Ponadto muszą być odporne na zniszczenia oraz funkcjonalne jak również szczelne, aby nie przeniknęła przez nie woda.

Nasza firma wykonuje takie posadzki w oparciu o nowoczesny sprzęt i sprawdzone technologie. Sukces zawdzięczamy również stosowaniu najwyższej jakości materiałów budowlanych. Ponadto wiedza naszych profesjonalistów pozwala stosować sprawdzone rozwiązania, które będę funkcjonalne przez wiele lat.

Szczególnie istotne z punktu widzenia wytrzymałości są metody wykończenia wierzchniej warstwy posadzki przemysłowej. To one w szczególności narażone są na uszkodzenia mechaniczne oraz nieustanne ścieranie jak i różnego rodzaju czynniki, również kontakt z substancjami chemicznymi. Ponadto istotne jest aby oprócz funkcji ochronnej, która jest podstawowa była także estetyczna, a w razie konieczności pełniła role dekoracyjną.
Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie powierzchni posadzki betonowej. Niezabezpieczona jest narażona na ścieranie, kontakt z równego rodzaju cieczami, które będą w nią wnikać itp. w konsekwencji doprowadza to do zniszczenia posadzki. Najczęściej stosowanym systemem zabezpieczeń jest zatarcie powierzchni posadzki materiałami mineralnymi oraz w następnym etapie zabezpieczenie jej substancjami polimerowymi.

 

posadzki plan zapewnienia jakości

Niniejszy plan zapewnienia jakości ma na celu zaplanowanie kolejnych czynności roboczych które w rezultacie pomogą wykonać posadzki przemysłowe na przedmiotowym obiekcie zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami.

1. Posadzki Przemysłowe – Podłoże

Przed przystąpieniem do wykonania posadzki zostanie dokonany odbiór podłoża w celu dopuszczenia do dalszych prac posadzkarskich. W tym celu niezbędne są następujące dokumenty:

 • Protokół Wyniku Pomiarów Zagęszczenia Podłoża– pomiary z badań zagęszczenia podłoża-wykonuje Wykonawca podbudowy
 • Operat Niwelacji Podbudowy-podłoża pod nowe posadzki

2. Sposób wykonania posadzki przemysłowej utwardzanej powierzchniowo

Kolejnym krokiem po dokonaniu pozytywnego odbioru podłoża posadzki jest przystąpienie do wykonania prac posadzkarskich. Wykonawstwo będzie się odbywać w trzech etapach. Każdy etap-fragment robót będzie zakończony stykiem roboczym , a łączony z kolejnym fragmentem metodą dyblowania tj. łączenia dwóch płyt posadzki za pomocą dybli z prętów zbrojeniowych. Ma to na celu uzyskanie monolitycznej konstrukcji posadzki.Wykonywane etapy będą w polach które jednocześnie będą nawami hali przemysłowej.

wykonanie dolnej izolacji przeciwwilgociowej 1x folia budowlana czarna 0,2mm.

Wykonanie oddylatowania ścian, słupów i innych elementów konstrukcyjnych od posadzki za pomocą specjalnej pianki dylatacyjnej

3. Technologia wykonania posadzki przemysłowej w technologii dst :

 • wykonanie dolnej izolacji przeciwwilgociowej 1x folia budowlana czarna 0,2mm.
 • Wykonanie oddylatowania ścian, słupów i innych elementów konstrukcyjnych od posadzki za pomocą specjalnej pianki dylatacyjnej

Uwaga: w miejscach wykonania instalacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z fundamentów pod maszynami dozbraja się siatką z prętów fi12 (pręty co 12cm) oraz prętów fi6 (pręty co 15cm)
Ponadto będzie wykonane dozbrojenie naroży fundamentów belkami zbrojeniowymi w celu wyeliminowania sił ścinających.

 • rozłożenie betonu klasy B-25 wraz z włóknem stalowym na izolowanym podłożu wraz z
  poziomowaniem rozkładanej warstwy betonu za pomocą niwelatora laserowego.
 • wibrowanie rozkładanej warstwy betonu wibratorem wgłębnym w celu równomiernego rozłożenia się w nim włókiem stalowych
 • rozłożenie utwardzacza na wypoziomowanej powierzchni wylanej posadzki przemysłowej a następnie wtarcie go w powierzchnię betonu.
 • mechaniczne nacięcie dylatacji skurczowych i pełnych w wykonanej posadzce.
 • dokonanie pielęgnacji utwardzonej posadzki w postaci rozłożenia foli izolacyjnej.
 • wypełnienie naciętych dylatacji materiałami dylatacyjnymi. Można tę czynność wykonać po 28
  dniach od momentu zakończenia posadzki.
 • wykonanie czynności kosmetycznych takich jak wycięcie wystającej pianki
  przy ścianach ,słupach itp.

4. Sposób badania betonu wbudowywanego w posadzki przemysłowe

W celu sprawdzenia czy wykonana posadzka będzie posiadać założone parametry wytrzymałościowe należy sprawdzić czy wbudowany beton posiada zakładaną wytrzymałość. W tym celu będą wykonywane na budowie z każdej partii betonu jego próbki które następnie po 28 dniach będą poddawane wszelkim niezbędnym badaniom w warunkach laboratoryjnych tj. sprawdzenie odporność na siły ściskania, rozciągania, skręcania i inne. Badania takie wykonuje uprawnione laboratorium za zlecenie producenta dostarczonego betonu. Wyniki badań próbek betonu są załącznikiem do dokumentów Technicznego Odbioru Przedmiotowej Posadzki Przemysłowej wraz z atestami zastosowanego utwardzacza oraz włókien stalowych – więcej o sposobie badania betonu w kolejnym artykule

5. Dylatacje posadzki przemysłowej tj. szczeliny przeciwskurczowe

Po wykonaniu posadzki zostaną nacięte dylatacje :
– skurczowe – w polach 36m/2 – w osiach hali
– pełne – nacięte w osiach naw hali

6. Zacieranie powierzchni posadzki przemysłowej

Po zakończeniu rozkładania poziomowanej warstwy betonu posadzki należy w odpowiednim momencie rozpocząć rozkładanie utwardzacza mineralnego i mechaniczne wtarcie go w powierzchnię betonu. Zacieranie posadzki odbywa się za pomocą spalinowych zacieraczek. Moment rozpoczęcia zacierania jest jednym z najważniejszych etapów wykonawczych posadzki. Czas rozpoczęcia zacierania jest takim w którym nastąpił już proces początkowego wiązania warstwy rozłożonego betonu, a nie został ten proces zakończony(początkowy) co pozwala na powiązanie się tego betonu z utwardzaczem i stworzenie integralnej powierzchni posadzki.

UWAGA: czas rozpoczęcia zacierania zostanie określony przez wykwalifikowany nadzór i kadrę kierowniczą.

7. Urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania posadzki przemysłowe :

W celu prawidłowego wykonania przedmiotowej posadzki przemysłowej będzie zastosowany niezbędny sprzęt i urządzenia:

 • zacieraczki spalinowe samojezdne o średnicy talerzy i łopatek – 90 do 120cm. – 3szt.
 • zacieraczki ręczne spalinowe – o średnicy talerzy i łopatek – 60 do 90cm.
 • elektryczny wibrator wgłębny wraz z buławami oraz spalinowa łata wibracyjna
 • urządzenia pomiarowe: niwelatory optyczny oraz laserowy, łaty, poziomice.